Kontakt

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Zarząd Powiatowy PSL w Łasku
Zarząd Powiatowy FML w Łasku

ul. Mickiewicza 4a, 98-100 Łask

e-mail: fml.lask@gmail.com