Dzień Sołtysa. Kosiniak-Kamysz: Dziękujemy za Waszą codzienną pracę

dzień sołtysaPrezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz skierował list do sołtysów z okazji ich święta. Podziękował im za ofiarną służbę dla lokalnej społeczności i zapewnił, że w ludowcach mają i będą mieli zawsze sojusznika.

11 marca w całej Polsce obchodzimy Dzień Sołtysa. Święto jest okazją do okazania wdzięczności i szacunku dla osób, które są najbliżej mieszkańców. Z tej okazji do wszystkich sołtysek i sołtysów list skierował Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes PSL złożył życzenia gospodarzom małych ojczyzn i zapowiedział walkę o wzmocnienie pozycji sołectw.

„Polskie Stronnictwo Ludowe zawsze doceniało znaczącą rolę sołtysów i rad sołeckich. Jesteście nie tylko gospodarzami i autentycznymi liderami społeczności lokalnych. (…) PSL wielokrotnie wychodziło z inicjatywą wzmocnienia pozycji sołectw w systemie samorządowym Polski.” – czytamy w liście Władysława Kosiniaka-Kamysza do sołtysów.

Zobacz również → Silniejsza pozycja sołectw. Ustawa PSL ponownie w Sejmie

Niestety, nasz ostatni projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich większość parlamentarna odrzuciła w styczniu 2017 ub.r. już w pierwszym czytaniu. Jednak posłowie PSL są przekonani, że uregulowanie prawne instytucji sołtysa i rad sołeckich oraz umocnienie ich pozycji, to rzeczywiste i wyjątkowo korzystne zmiany dla całej społeczności.

PSL nie zamierza ustąpić! Ludowcy ponownie złożyli w Sejmie gotowy projekt ustawy. Wzmacnia on rolę sołtysa także w wymiarze finansowym, bo przewiduje rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu pełnionej funkcji. PSL proponuje w nim m.in. comiesięczne uposażenie w wysokości połowy obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Mocniejszą rolę całego sołectwa ma zapewnić dodatkowy zapis, według którego sołectwa będą mogły działać tak jak organizacje pożytku publicznego. Dzięki temu zyskają one szersze uprawnienia pozyskiwania środków pozabudżetowych na wykonywanie planowanych zadań. Ponadto projekt zakłada także możliwość przekazania dodatkowo 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz sołectwa.

„Ufam, że w dowód uznania Państwa zasług na rzecz małych ojczyzn, tym razem cały Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie bez zastrzeżeń wniesiony przez posłów PSL projekt ustawy.” – pisze w liście do sołtysów prezes Kosiniak-Kamysz.

Cały list dostępny na stronie internetowej PSL

O Dniu Sołtysa nie zapomnieli również lokalni działacze PSL. Dariusz Cieślak, Wiceprezes PSL w Powiecie Łaskimi przekazał lokalnym liderom za pośrednictwem portalu internetowego facebook.