Inwestycje Buczku na 5 miejscu w województwie łódzkim

inwestycje-1017-4W ogłoszonym przez ,,Wspólnotę” rankingu za lata 2014 – 2016 : ,,Które samorządy najwięcej inwestowały” gmina Buczek zajęła 5 miejsce w województwie łódzkim.

Tak wysokie miejsce dał osiągnięty wskaźnik wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca, który ukształtował się na poziomie 1222,13 złotych. W porównaniu do poprzedniego rankingu odnotowujemy duży wzrost, gdyż przesunęliśmy się z miejsca 16 na miejsce 5.

W województwie Buczek wyprzedziły tylko: Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce i Daszyna. Pierwsze trzy gminy jak powszechnie wiadomo to bardzo bogate gminy, które na liście rankingowej są liderami od wielu lat. Po raz kolejny został obalony mit, że gmina Buczek bogata jest dzięki lotnisku. Jak pokazuje ranking na bogactwo trzeba zapracować.

Praca samorządu w postaci realizacji dużych inwestycji proekologicznych i infrastrukturalnych jako długofalowego programu rozwoju gminy przynosi wspaniałe rezultaty. Jest to możliwe do osiągnięcia tylko w jednym przypadku pozyskiwania dużych środków finansowych z zewnątrz. Bazując tylko na własnych dochodach nie byłoby tak wielkiego sukcesu.

Nadmieniamy, iż Gmina Buczek w rankingu najbogatszych gmin zajmuje dopiero 486 miejsce.