Bożena Płonek szefem PSL w Wodzieradach

Bożena Płonek SędziejowiceBożena Płonek została ponownie wybrana prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wodzieradach.  Gminny Zjazd Delegatów w gminie Wodzierady odbył się w sobotę 5 marca 2016 r. w Kwiatkowicach. Zebrani członkowie PSL udzielili jednogłośnie skwitowania ustępującemu zarządowi i wybrali nowe władze na kadencję 2016-2020.

Prezesem wybrana została ponownie Koleżanka Bożena Płonek, która w latach 2006-2014 z powodzeniem pełniła funkcję Wójta Gminy Wodzierady.

W Zarządzie Gminnym PSL znaleźli się m.in. Andrzej Gil (przewodniczący Rady Gminy Wodzierady), Andrzej Szymański (radny Rady Gminy Wodzierady) czy Mariusz Mróz, który do tej pory działa w zarządzie powiatowym Forum Młodych Ludowców w Łasku.

Gośćmi zjazdu byli m.in.: Cezary Gabryjączyk (wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL), Stanisław Manias (członek Zarządu Powiatu Łaskiego) oraz Dariusz Cieślak (prezes Zarządu Powiatowego FML i przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice).